Natur og miljø

På Ausumgaard forsøger vi at drive et landbrug i harmoni med natur og miljø. Dette både i den rationelle landbrugsdrift, og i driften af de cirka 100 ha naturarealer, som omgiver mark og ejendomme.
Al skov drives som natur- og oplevelsesskov, og der er udarbejdet naturplaner, som søger at skabe biodiversitet og fremme den allerede eksisterende natur.
I 2008 og 2009 har Ausumgaard deltaget i et større program for at fremme den store vandsalamander, og der er planer for at gøre yderligere tiltag for fremme af denne og andre dyr og insekter, som har glæde af vildthegn og bindelinjer mellem mange af Ausumgaards mergelgrave.


I 2012 fik vi opsat 4 nye Vestas vindmøller på markerne lige øst for gården. På den måde forenes værdierne i den gamle herregård med moderne teknologi og grøn energi.

Læs om vores vindmølleprojekt her.