Landbrug

Vi driver Ausumgaard som et konventionelt, moderne landbrug.
Med vores særllige velfærdsgrise, de såkaldte Ausumgaardgrise, har vi så småt taget hul på en ny og anderledes drift, som forhåbentlig kan være med til at udvikle Ausumgaard i nye retninger.
Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores koncept og vi håber, at vi i fremtiden vil kunne tilbyde mange flere spændende lokale fødevareprodukter her på webshoppen og i de specialforretninger vi samarbejder med.

Markdrift

Vores konventionelle landbrug omfatter bl.a. 650 hektar planteavl. Vi dyrker byg, hvede, lidt raps samt to slags græsarter til fremavl.
Se et glimt af, hvordan en travl augustdag forløber på Ausumgaard i denne video fra høsten 2015.


Husdyrproduktion

Igennem tiden har der her på gården været mange forskellige slags husdyr, men de seneste mange år vi primært produceret slagtesvin til de danske supermarkeder og til eksport.
I 2011 besluttede vi, at vi gerne ville prøve at gå nye veje med husdyrproduktionen - vi ville gerne imødekomme den stigende efterspørgsel på lokalt produceret kød med højere grad af gennemsigtighed og endnu mere fokus på dyrevelfærd. Disse tanker har dannet grundlaget for vores Ausumgaardgrise, som vi indtil efteråret 2015 har opdrættet sideløbende med de konventionelle slagtesvin. Fra november 2015 har vi besluttet at lukke ned for den konventionelle produktion af slagtesvin. I stedet har vi indgået et samarbejde med en lokal avls- og opformeringsbedrift, der har lejet stalende på gården.


Slagtekyllinger

Vi producerer årligt ca. 500.000 slagtekyllinger til Rose Poultry.
Kyllingerne slagtes i Vinderup og sælges i supermarkeder over hele landet.