Tidsplan


Første fysiske spadestik til etablering af det nye biogasanlæg på Ausumgaard skete 1. november 2016 og anlægget forventes at levere den første gas til naturgasnetværket i sommeren 2017.

Vejret henover efteråret og vinteren kommer til at spille en stor rolle i forhold til tidsplanen, som foreløbigt ser sådan ud:

November 2016   
Uge 44:    1. spadestik – herefter udgravning til vej og reaktortanke
Uge 47:    Formentlig klar til at støbe bund til reaktortanke

Herefter udgravning af teknikbygning, hvor der bl.a. skal være en stor kælder.

Februar 2017
Teknikbygningen forventes at være lukket
Envitec begynder at installere mekanik

Maj 2017
Test og de første biomasser føres ind i anlægget

Sommeren 2017
Første levering af naturgas fra Ausumgaard