Nye arbejdspladser

I forbindelse med produktionen af biogas vil der blive skabt nogle forskellige nye arbejdspladser.

Den daglige drift på anlægget vil blive varetaget af en driftsleder i samspil med landbruget på Ausumgaard.
Samtidig skal der varetages dagligt vedligehold og samlet set vil Ausumgaard have ca. 2 mand beskæftiget ved anlægget.
Derudover vil der løbende være brug for elektrikere og servicefolk. 

I forbindelse med høst og transport af biomasser ind og ud af anlægget vil der være en væsentlig arbejdsmængde, som i perioder vil være mere intensiv end i andre perioder.

Det er vanskeligt at komme med en præcis vurdering af hvor mange arbejdsplaser dette vil kunne omregnes til, men måske 4-5000 timer på års basis, hvilket vil sige ca. tre arbejdspladser.