Biogasanlægget

Vi har haft rigtig mange tanker og spekulationer om, hvordan vi vil kunne placere og designe et biogasanlæg på en måde, så det vil virke naturligt og rigtigt på Ausumgaard. Her er mange eksisterende forhold at tage højde for - ikke mindst de historiske bygninger og arkitekturen på gården. Derfor har vi rådført os med forskellige gode fagfolk, og det endelige design er udført med tanke for det nuværende Ausumgaard.

På baggrund af vores ønsker til anlægget har vi valgt, at det bliver det tyske Envitec, som leverer al teknik og mekanik til biogas- og opgraderingsanlægget. Du kan læse mere om Envitec under Samarbejdspartnere.

Er du interesseret i den mere tekniske del, så kan vi anbefale denne fine og informative video fra Envitech.
Bemærk dog, at denne video også skildrer hvordan biogassen anvendes til elproduktion. Dette er ikke tilfældet på Ausumgaard, hvor biogassen i stedet opgraderes til naturgas.
 

Placering og omfang

Biogasanlægget vil blive placeret umiddelbart syd- og sydøst for Ausumgaards eksisterende produktionsbygninger. Der vil blive opført to reaktortanke øst for de to eksisterende gylletanke. Disse får en kapacitet på 2 x 5200 m3, og sættes ca. 3 m i jorden og får en overkant 4 m over jordoverfladen. Begge reaktortanke udstyres med et gaslager – en gaskuppel, som ligner halvdelen af en bold. Den totale højde bliver ca. 12-14 m.

Syd for de to reaktortanke placeres teknikbygningen, som udover at indeholde en masse eltavler og pumper også indeholder biogasanlæggets indfødningsystem, som kan sammenlignes med en nedsænket lastbiltrailer / ”Walking floor”. Teknikbygningen er ca. 20 x 25 meter, og vil syne som en kort ladebygning. Mellem hovedvejen og teknikbygningen vil der blive lavet en stor plads, hvis formål er at opmagasinere biomasser til anlægget. Indkørslen til anlægget vil primært foregå fra Ausumvej forbi Ausumgaards nuværende brovægt og om til biogasanlægget.