Biogasanlægget

Vi har haft rigtig mange tanker og spekulationer om, hvordan vi vil kunne placere og designe et biogasanlæg på en måde, så virker naturligt og rigtigt på Ausumgaard. Her er mange eksisterende forhold at tage højde for - ikke mindst de historiske bygninger og arkitekturen på gården. Derfor har vi rådført os med forskellige gode fagfolk, og det endelige design er udført med tanke for det nuværende Ausumgaard.

På baggrund af vores ønsker til anlægget har vi valgt, at det bliver det tyske Envitec, som leverer al teknik og mekanik til biogas- og opgraderingsanlægget. Du kan læse mere om Envitec under Samarbejdspartnere.

Er du interesseret i den mere tekniske del, så kan vi anbefale denne fine og informative video fra Envitech.
Bemærk dog, at denne video også skildrer hvordan biogassen anvendes til elproduktion. Dette er ikke tilfældet på Ausumgaard, hvor biogassen i stedet opgraderes til naturgas.
 

Placering og omfang

Biogasanlægget er placeret umiddelbart syd- og sydøst for Ausumgaards eksisterende produktionsbygninger. Der er opført to reaktortanke øst for de to eksisterende gylletanke. Disse har en kapacitet på 2 x 5200 m3. De er sat ca. 3 m i jorden og har overkant 4 m over jordoverfladen. Begge reaktortanke er udstyret med et gaslager – en gaskuppel, som ligner halvdelen af en bold. Den totale højde er ca. 12-14 m.

Syd for de to reaktortanke er teknikbygningen placering. Den indeholder en masse eltavler og pumper og biogasanlæggets indfødningsystem, som kan sammenlignes med en nedsænket lastbiltrailer / ”Walking floor”. Mellem hovedvejen og teknikbygningen er der lavet en stor plads, hvis formål er at opmagasinere biomasser til anlægget. Indkørslen til anlægget foregår fra Ausumvej forbi Ausumgaards nuværende brovægt og om til biogasanlægget.