Produktionen

Planteavl, husdyr og energi


På Ausumgaard producerer vi korn, som bruges til fødevarer og husdyrfoder.
Halmen bruges til opvarmning i vores stalde – en anvendelse, der sikrer bæredygtighed – både økonomisk, men også i forhold til brugen af fossile brændsler og udledning af CO2.

En del af det korn som vi producerer, bruges direkte på Ausumgaard - som foder til slagtekyllinger og slagtesvin. Samtidig producerer vi energi på vindmøller, hvilket bidrager til at neutralisere det forbrug af el, som plante- og husdyrproduktionen kræver.

På mange måder er vores landbrugsproduktion i dag ligesom den var før vi begyndte at producere biogas. Den største forskel er, at vi producerer knap så meget korn til salg eksternt. I stedet producerer vi ca. 4 millioner kubikmeter naturgas om året (Ca. 8 mio. kubikmeter biogas, der opgraderes til naturgas).


 

Afledte effekter


Biogasproduktionen har en gavnlig effekt på planteavlen. Vi kan nemlig reducere indkøbet af handelsgødning, da vi i stedet kan anvende biomasse til gødning af planter. Processerne i biogasanlægget sikrer nemlig en bedre udnyttelse af næringsstoffer i affaldsprodukter fra både husdyr, halm og græs.
Spildvarmen fra biogasanlægget anvendes i husdyrproduktionen og til korntørring, og dermed reduceres afbrænding af halm i halmfyret. Biogasanlægget har et stort elforbrug, men vil bruger kun en mindre andel set i forhold til produktionen fra vindmøllerne.