Biogas


Bæredygtig energi på Ausumgaard

Den 1. november 2016 tog vi første spadestik til et nyt, spændende projekt her på Ausumgaard – nemlig byggeriet af et moderne biogasanlæg.  Vi har siden 2012 produceret vindenergi med 4 stk. 3 megawatt Vestas Vindmøller – og i siden sommeren 2017 har vi også produceret bæredygtig energi i form af biogas, der efterfølgende bliver opgraderet til bionaturgas.
 

”Projekt Biogas”

Forud for første spadestik har der været en lang forberedelsesfase, hvor mange ting har skullet falde på plads. Inden selve beslutningen om at etablere et biogasanlæg, har der været et rigtig godt samspil med naboer, konsulenter og Struer Kommune om myndighedsbehandlingen og tilladelser.
Inden selve projektet kunne sættes i gang har vi også investeret i en større arkæologisk udgravning på marken bag de nuværende siloer. En udgravning, som Holstebro Museums arkæologer har stået for.

Processen med valg af leverandør af anlægget skulle gøres grundigt og tilbud vurderes. Samtidig har vi skullet lave aftaler og sikkerheder med aftagere af naturgassen. Selve placeringen og ydre design af anlægget har været en spændende og udfordrende opgave, som vi tror og håber, er lykkedes godt. Opgaver i projektet har skullet planlægges og udspecificeres, jordentreprenøren vælges og teknikbygningen designes. Endeligt har der været et godt forløb med finansieringspartnere, som har været med til at få det hele til at lykkes.

Fakta

•    Årlig produktion af biogas: ca. 8 mio. m3 Biogas
•    Omdannet til naturgas: ca. 4 mio. m3 naturgas
•    1 m3 naturgas svarer cirka til 1 liter olie
•    Ved et forbrug på 2000 liter olie pr. husstand, vil anlægget kunne opvarme 2000 husstande årligt.
•    Der vil dagligt skulle tilføres ca. 100 tons materiale i form af både flydende og fast biomasse.
•    Biomassen opholder sig i biogasanlægget i 50-60 dage.
 


Vi tænker i ”cirkler”

På et moderne landbrug som Ausumgaard er det naturligt at overveje, hvordan vi bedst udnytter alle ressourcer på en bæredygtig måde. Efter mange indledende overvejelser, beregninger og undersøgelser har det vist sig, at et biogas-anlæg på alle mulige måder vil give mening i forhold til, hvad Ausumgaard er i dag, og hvad vi ønsker for gården i fremtiden.
I landbruget er vi vant til at forholde os til de store de sammenhænge og perspektiver i arbejdet med naturen og årstiderne.

- For en landmand er det fascinerende og en kæmpe tilfredsstillelse at så et korn som spirer, næres, passes, høstes og bruges til fødevarer, foder, energi og plantenæring for derefter igen at kunne give et korn til udsæd og dermed igen starte ”cirklen”.

Vi vil gerne nærme os sådanne cirkler på en så bæredygtig måde som muligt, og gerne med en høj selvforsyningsgrad for at lukke cirklerne og gøre dem så nære som muligt.
Vi tror helt overordnet på, at det er sundt og rigtigt, at tænke cirkulært. Det handler om at udnytte alle tilgængelige ressourcer med minimalt aftryk på klima og miljø. Samtidig vil et biogasanlæg i sig selv bidrage til en fornuftig økonomisk og bæredygtig driftsgren, som også har et godt samspil med den øvrige drift på gården.

Læs mere om produktionen, anlægget, samarbejdspartnere og anlæggets indflydelse på omgivelserne
Du kan også læse vores lille informative brochure om anlægget her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til projektet.
Skriv gerne til kristian@ausumgaard.dk eller ring på tlf. 97464411