Arkitektur

Ausumgaards arkitektur


Den trefløjede hovedbygning blev opført omkring år 1750 i egebindingsværk med murfyldninger af teglsten. En del af de smukke, gamle bindingsværksmure står stadig, men det meste af bindingsværket blev allerede tidligt erstattet af nyt murværk. En mursten med graveringen "1804" tyder på, at en del af murene blev udskiftet omkring denne tid.
Murene er løbende blevet udskiftet og renoveret, og ser man godt efter vil man opdage, at huset består af mange forskellige slags gesimser, mursten og sokler, som hver især repræsenterer en bestemt tid. 


Symmetri og voldgrav


Hele gårdens arkitektur er bygget symmetrisk op omkring en midterakse, der løber fra hovedbygningens hovedindgang gennem hele gårdspladsen til den hvide indgangsportal.
Voldgraven er Danmarks yngste, og blev anlagt nogenlunde samtidig med hovedhuset.


Indgangsportalen


Den karakteristiske hvide port, der danner passage ind til
gårdspladsen er den, som mange ser, når de passerer
Ausumgaard på hovedvejen.
Porten blev opført, da hele vestlængen blev nybygget i starten
af 1900-tallet. På portens vestside står 2 årstal, hvoraf det ene,
1901, henviser til netop portens opførelse.
Det andet årstal, 1778, henviser til det år, hvor Ausumgaard
officielt blev stamhus. Egentlig fik gården allerede status af
stamhus i 1777 - men den kongelige bevilling kom først i 1778.
På portens østside, dvs. ind mod gårdspladsen, står initialerne
SJ og OvN, og disse henviser til det ægtepar, som lod portalen
opføre, nemlig Sophus Jermiin og Olga von Nutzhorn.

TV Midt Vest har været på besøg sammen med tidligere
museumsdirektør på Struer Museum, Benny Boysen, og i programmet "Mød Kommunen" kan du se Benny Boysen fortælle om gårdens historie og arkitektur. Se udsendelsen (Ca. 8 minutter inde i udsendelsen begynder indslaget her fra Ausumgaard.