Kraftcenter for Fødevarer

Det er mange år siden, der har været regulær landbrugsdrift i de gamle driftbygninger på Ausumgaard. I stedet anvendes bygningerne i øjeblikket delvist til udlejning af depotrum samt som hyggelig ramme om vores årlige forårsmesse og julemarked.
Vi har længe haft lyst til at forvandle bygningerne, så de igen kan rumme liv og aktivitet i dagligdagen, og igennem de seneste år har vi arbejdet med at udvikle et koncept, der netop kan fylde bygningerne med liv og udnytte det potentiale og den kulturhistorie, som bygningerne indeholder.

Drømmen var at skabe det, som vi kaldte et "Kraftcenter for fødevarer, uddannelse og oplevelser". Tanken var, at de gamle driftbygninger skulle restaureres og indrettes med moderne faciliteter til fødevareproduktion i mindre skala. Her kunne både nye og etablerede fødevareproducenter mødes, netværke, udvikle og producere højkvalitetsfødevarer.

Vi har arbejdet intensivt med at opsøge mulige interessenter siden starten af 2014, og opbakningen til projektet har indtil videre været fantastisk. Både små og store fødevareproducenter har vist stor interesse for projektet, og også kommuner, uddannelsesinstitutioner og regionen ser et stort potentiale i et "Kraftcenter for fødevarer" her på gården.
Alligevel er det desværre ikke lykkedes at slaffe den nødvendige kapital for at realisere projektet, og i sommeren 2017 har vi sat projektet på standby.

Vi drømmer stadig om, at Ausumgaard bliver et sted, hvor man smager, lærer, oplever, inspirerer, motiverer, netværker og imponerer - og skulle der opstå en mulighed for at finansiere projektet, så er vi klar til at arbejde videre.

Du kan læse mere om prjektet og beslutningen om at sætte det på standby på hjemmesiden www.kraftcenter.dk