Vindmøller

 

Vindmølleprojektet skrider fremad

10.09.2012

Mølle 4 (Laugsmøllen) og Mølle 1 er nu ved at være helt klar til almindelig drift - der vil dog fortsat være enkelte stop pga. tests, som skal foretages ved forskellige vindstyrker. Mølle 2 og Mølle 3 vil formentlig også blive igangsat i denne uge, men vil også efterfølgende skulle gennegå tests, trimning i forhold til opstartsproceduren. Vestas havde forventet, at de første to møller allerede var i drift i sidste uge (uge36) pga. at alt andet i projektet er forløbet så godt, men et par små komponenter og noget software drillede og forsinkede tidsplanen.... men i forhold til, at Vestas først har lovet drift medio oktober, så er det stadig OK.


29.08.2012
Der hører sig et rejsegilde til og onsdag den 29/8 holdt vi rejsegilde. Dermed lykkedes det lige netop inden, at de fleste montører forlod pladsen. Det var en dejlig markering af projektet og der var et godt fremmøde fra alle lokale ejere og fra alle som har været involveret i projektets forløb over de seneste fire år.

15.08.2012
Mølle nr. 2 skyder i vejret - vingerne sættes på i løbet af eftermiddagen og først på aftenen. Kom gerne forbi og følg med - det er et imponerende stykke arbejde, der bliver udført i disse dage.


14.08.2012
SE MØLLEN REJSES IMORGEN!! Der er en rigtig god mulighed for at se Mølle 2 blive rejst i morgen. normalt holder Vestas alle tilskuere langt væk, men i morgen (onsdag) er det muligt, at se møllen blive rejst fra aller forreste linje. Invitationen til alle interesserede er aftalt med Vestas' sitemanager, Peter. vi forventer, at 2. tårnsektion monteres fra morgenen (0700-0800) derefter følger næste tårnsektion, derefter Nacellen (huset), dernæst navet og endeligt monteres de 3 vinger. "Forestillingen" forventes, at tage det meste af dagen, men der vil hele tiden være "dynamik" på pladsen. Alle tilskuere bedes venligst respektere Vestas' retningslinjer for sikkerhed. Pak kaffen og giv dig/Jer selv en lille oplevelse:)

I går kom der vinger på den første mølle, og den tårner nu op i landskabet bag Ausumgaard.


13.08.2012
Tårn 1 er netop kommet op i fuld højde her til formiddag og vingerne følger lidt senere på dagen. Alt i forbindelse med opførelsen af vindmøller - lige fra jord- og betonarbejdet begyndte og til nu er kørt efter planen. Vestas' plan for opsættelsen følger ligeledes planen... man er endog lidt foran. Det vil sige, at vi lige nu forventer, at den store kran flyttes i morgen (tirsdag) og at man allerede onsdag begynder at rejse Mølle 2, hvilket ellers var planlagt til torsdag. Mølle 3 og 4 forventes rejst i uge 34, hvis vejret spiller med.


07.08.2012
Der er rigtig godt gang i byggepladsen. Det første vindmølletårn skyder så småt til vejrs på sydsiden af Ausumvej.


20.03.2012
Den praktiske del af projektet skrider godt frem. Projektet er indtil nu begunstiget af godt vejr og ingen uforudsete overraskelser. Der er lavet ca. 1/3 af vejen og pågyndt udgravning af vindmølleplads 2 & 3.


Galleri
 

09.03. 2012
Nu gælder det den praktiske del af projektet
Østermark Entreprenørforretning vandt entreprisen for den praktiske del af projektet - hvad angår jord- og betonarbejdet. Peder fra Ramme El vandt El-entreprisen og vil i samarbejde med NOE sikre, at elproduktionen finder vej ud i danske husstande.
Det første rigtige spadestik for projektet blev gjort fredag den 9. marts, hvor gravemaskine og gummiged påbegyndte at lave vej og plads ved den første mølle "Mølle 2". Møllerne er nummererede fra nord mod syd - så den nordligste er nr. 1 og så fremdeles.
I uge 17, ankommer "anchorcage" som skal nedstøbes i fundamentet. Selve fundamentet og armeringen kan først laves endeligt, når DNV (Det Norske Veritas) har endeligt godkendt de fundamenter, som COWI har designet specielt til dette site. DNV´s tidsplan er lige nu det som tidsplanen afhænger mest af! - det er utrolig vigtigt, at vi så hurtigt som muligt kan komme til at støbe fundamenter, så dette kan ske uden presset tidsplan og så arbejdet kan forløbe fra det ene fundament til det næste. Der skal ca. 750 m3 beton i hvert fundament og dermed op mod 100 lastbiler beton i hvert fundament. Blandt andet derfor er det utrolig vigtigt, at vejen bliver lavet godt og at alle forhold omkring den er kontrolleret og testet forud for betontransporterne..... der må ikke være støbeskel i fundamenterne, hvilket vil sige, at når der påbegyndes tilkørsel af beton, så skal betonbilerne blive ved indtil de er færdige! det vil i praksis sige, at der i løbet af én dag skal anløbe op mod 100 lastbiler ved fundamentet som er under færdiggørelse!..... vejen skal kunne holde - der er ikke mulighed for en fastkørt lastbil!
Møllerne ankommer i uge 32, hvorefter disse skal rejses. Dette kræver en af de helt store kraner, hvortil der skal flere store kraner til at samle denne særligt store kran. Det bliver et par spændende dage/uger, hvor hele vindmøllelauget må håbe på stille vejr, så vi hurtigst muligt og med mindst mulig "spænding" kan få rejst møllerne.


30.01.2012
Udbuddet af anparter i Ausumgaard Vindmøllelaug blev en stor succes!
Der var udbudt 8400 andele som kunne erhverves til kostpris. Interessen var stor og der blev budt ind på 20.400 andele. de 8400 andele blev fordelt på 160 nye mølleejere, som alle er bosiddende inden for en radius af 4500m fra den nærmeste mølle.